Dle nařízení Vlády ČR je od 18.12.2020 motokárová dráha KAB kompletně uzavřena.
Děkujeme Všem za vaši přízeň a podporu.

Jdete na motokáry poprvé?

Zde je seznam nejčastějších otázek a informací.

Nenašli jste zde svoji odpověď ? Zavolejte nám a my Vám na vše ochotně rádi odpovíme.


 • Ano, mohou. Jízdy na motokárách nejsou věkově omezené, jen Vy, rodiče, víte nejlépe, zda na to dítě stačí (fyzicky i psychicky). Pro nejmenší děti je tu dvousedadlová motokára. Tu řídí rodič (ten je zodpovědný za dítě, které se veze vedle), většina odrostlejších dětí již může řídit dospělé motokáry s posuvným sedátkem. Věk dětí je pouze orientační, postupuje se velice individuálně, hodně záleží na délce nohou. O tom, zda je dítě způsobilé jízdy rozhoduje mechanik.

  Děti mají vyhrazený čas pro jízdy v sobotu a v neděli od 11:00 do 13:00, popřípadě ve všední dny od 14:00 do 16:00. Děti jezdí na rychlostním stupni 1 a 2. Tento stupeň je na odborném posouzení mechanika. Děti jezdí na odpovědnost dospělého doprovodu. Děti jezdí pouze ve vyhrazené časy a to vždy první 2 hodiny po otevírací době.

 • Pokud získáte licenci. Bližší informace Vám podá personál Kart Areny. Hlavním kritériem je zvládnutí okruhu v daném čase, viz. Ceník.

 • Jistě, jak motokáry, tak závodní trenažéry.

 • Ano, přilba je povinná. Pokud nevlastníte svou, zdarma Vám zapůjčime naši, pod kterou je ale povinnost mít hygienickou kuklu, kterou si u nás můžete zakoupit.

 • Doporučujeme sportovní oblečení nejlépe tmavé barvy. Nevhodné je volné oblečení, šály a rozpuštěné dlouhé vlasy. Pro jízdu na motokáře je dobré zvolit pohodlnou sportovní obuv. Při jízdě na vyšších podpatcích se Vám bude motokára špatně řídit.

 • Ano, pro Vaše pohodlí a jistotu, že si zajezdíte doporučujeme si dráhu rezervovat a dostavit se dvacet minut předem.

 • Při jízdě je nezbytné mít nasazenou a zapnutou ochrannou přilbu. Dlouhé vlasy a volné oblečení je nutné mít dobře skryto. Samotná motokára má dokola ochranný rám. A dráha je kompletně osazena barevně zvýrazněnými mantinely. Pohyb návštěvníků v areálu celé Kart Areny Brno a jízda na motokáře je na vlastní nebezpečí. Viz. Provozní řád.

 • Řadit se nemusí, ovladatelnost je jednoduchá, běžně to zvládají i malé děti.

 • Ano, pro Vaše pohodlí a jistotu, že si zajezdíte doporučujeme si dráhu rezervovat a dostavit se dvacet minut předem.

 • Jestliže máte zarezervované jízdy přijděte o 20 minut dříve před samotným začátkem. Zaregistrujte se, seznámíte se s Provozním řádem, podíváte se na dráhu a její členitost, můžete okouknout, jak jezdí ostatní. Obsluha Vám dopředu vysvětlí provoz, v klidu se připravíte - vyberete přilbu, rukavice, kuklu, apod. a připravíte se na Vaši první jízdu.

 • Jízda na motokáře je fyzicky náročná, pokud nejezdíte pravidelně, doporučujeme mezi jízdami vždy udělat cca. 20ti minutovou pauzu.

 • Při první návštěvě Kart Areny je z důvodů bezpečnosti povinnost se registrovat. Seznámíte se s provozním řádem a zároveň získáte klubovou kartu, díky které Vás budeme informovat o Vašich dosažených časech. Získáte každou desátou jízdu zdarma.

 • Jak na baru tak na kase jsou tyto varianty možné.

 • Po skončení jízdy jsou časy všech účastníků vyhodnoceny a vytištěny počítačem. Výsledky obsahují datum a čas jízdy, umístění, číslo motokáry, celkový čas, počet ujetých kol a čas nejrychlejšího kola.

 • Součástí Kart Areny je i restaurace Kart Klub, která nabízí pestrou škálu jídel, teplých a studených nápojů. Kart Klub je od závodní dráhy dobře odhlučněn..

 • Pokud k nám pojedete autem, bez problémů zaparkujete ve 2. nebo 3. nadzemním podlaží krytých garáží.

 • Pro všechny návštěvníky Kart Areny máme připravené odkládací zamykací skříňky, kde si během jízdy můžete bezpečně uložit Vaši kabelku, mobilní telefon, boty, apod. Tato služba je zcela zdarma. Za věci, které ponecháte volně položené v Kart Klubu neručíme.

 • Ano máme dárkové poukazy v hodnotě 210 Kč na jednu jízdu. Poukazy můžete objednat a zakoupit na naší provozovně.

 

Provozní řád KART ARENA BRNO

Před vstupem do prostoru motokárové dráhy KART ARENA BRNO je každý návštěvník povinen seznámit se s Provozním řádem.
Zároveň se jej zavazuje dodržovat a toto stvrzuje svou registrací.

 • Areál Kart Arena Brno (dále jen KAB) může být využíván pouze v provozní době.
 • Pohyb návštěvníků v celém areálu KAB a jízda na motokáře jsou na vlastní nebezpečí.
 • KAB neručí za žádné škody, poškození oděvu ani újmu na zdraví způsobené návštěvníkovi. KAB též neručí za odložené věci. Cennosti je možno uschovat v uzamykatelných skříňkách.
 • Zákaz jízdy pro lidi se zdravotními problémy.
 • Vstupem do prostor KAB nebo zakoupením lístku návštěvníci souhlasí s provozním řádem a zavazují se jej dodržovat. Nedodržení provozního řádu, zejména při jízdě, může mít za následek předčasné ukončení jízdy bez nároku na vrácení jízdného.
 • V případě poruchy musí řidič zajet do depa či odstavit motokáru a řídit se pokyny mechanika.
 • Výměna motokáry je možná pouze v případě jednoznačně nezaviněné závady návštěvníkem. Výměna motokáry není možná zejména v případech: utržený silentblok, zlomená volantová tyč nebo spojovací tyč řízení, zničená těhlice atd.
 • Při jízdě na motokáře nesmí návštěvník ohrožovat zdraví a motokáry ostatních uživatelů. Je zakázáno úmyslné narážení do ostatních motokár.
 • Při kolizi nevystupovat z motokáry, zvednutím ruky přivoláte personál. Během jízdy zákaz pouštění volantu, levé chodidlo vždy musí být v prostoru brzdového pedálu.
 • Zákazník musí mít při jízdě nasazenou a zapnutou ochrannou přilbu a hygienickou kuklu, kterou je možno si zapůjčit popř. zakoupit.
 • Jízda s dítětem na klíně je přísně zakázána. Děti do patnácti let mohou jezdit pouze se souhlasem zák. zástupce.
 • Zákaz jízdy na motokáře pod vlivem alkoholu a omamných látek.
 • Při jízdě je zakázáno vyhazovat předměty z motokáry či jinak znečišťovat dráhu. Zákaz vstupu na dráhu se skleničkami.
 • Zákaz vstupu návštěvníků přímo na dráhu. Vstup do depa z klubu jen na výzvu mechanika.
 • Povinností každého návštěvníka je dodržování vlajkové a světelné signalizace.
 • Zákazník je povinen přizpůsobit styl a rychlost jízdy svým schopnostem tak, aby neohrozil sebe ani ostatní návštěvníky na zdraví a nepoškodil majetek KAB. Je zakázáno úmyslné narážení do ostatních motokár.
 • V případě jakéhokoliv úrazu je návštěvník povinen toto zranění nahlásit obsluze, která provede zápis do knihy úrazů. Provozovatel neručí za způsobené škody a újmu na zdraví způsobené sobě či druhým nedodržením provozního řádu.
 • Zákaz fotografování, pořizování vlastních audio a video záznamů v prostorách užívaných/pronajatých KAB bez jejího předchozího písemného souhlasu. Poruší-li osoba nacházející se v prostorách užívaných/pronajatých společností KAB zákazu uvedeného v předchozí větě, je povinna zaplatit Kart Areně Brno za každé takové porušení částku 25.000,- Kč.
 • Během pobytu v Kart Areně naše zákazníky fotografujeme a tyto záznamy následně umisťujeme na náš facebookový profil. Pokud si zákazníci nepřejí být foceni, nechť to oznámí obsluze na kase.
 • Poruší-li návštěvník ustanovení tohoto řádu, je povinen uhradit škodu takto způsobenou. Speciálně v případě havárie a poškození části motokár či jiných součástí účtujeme náhradu škody.

Kart Arena Brno, s.r.o., Křížkovského 51, Brno, IČ 25577859 prohlašuje, že s výše uvedenými osobními údaji bude nakládat výlučně v souladu se zákonem č 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů a zákonem 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti ve znění pozdějších předpisů, a to pro účely komunikace se zákazníkem a šíření informací a e-mailů o nových událostech, speciálních nabídkách Kart Areny Brno. Vyplněním tohoto formuláře souhlasím s bezpečnostními předpisy a uděluji souhlas se zpracováním svých osobních údajů podle předchozí věty.

ZÁBAVA A SOUTĚŽE

FIREMNÍ AKCE

FIREMNÍ VEČÍRKY, VÁNOČNÍ VEČÍRKY

Firemní akce, vánoční večírek, firemní večírek, teambuilding. Porady, firemní prezentace, školení, výukové kursy apod. 
Chcete zažít zajímavou akci? Chcete se pobavit a přitom si odpočinout? Máme pro Vás řešení!

Využijte prostory naší Kart Areny Brno!

VÍCE INFORMACÍ

Recenze

Super motokáry i posezení, jezdí se tady s elektrickýma kárama a oproti benzínovým je tohle mnohem lepší zážitek.V zimním období doporučuji teplé oblečení v prostoru dráhy je celkem zima.
David

Bylo super, naším malým závodníkům se tam moc líbilo. Dají se tam koupit medaile, poháry. Byl to pro ně super zážitek. Personál vstřícný. Skvělý zážitek. Naše 3letá dcera z motokáry nechtěla ven :-)
Radmila

Super zážitek. Vstřícný personál, pro 8 letého syna motokáru upravili, a mohli jsme jezdit. Starší syn měl obavy, že elektrika nebude akční. Ale  je to ale srovnatelné jako by tam byl klasicky motor. Časomira s výsledky klasika.
Pavel

Dobrý den, chceme Vám poděkovat za Vaše příspěvky do tomboly pro zaměstnance Oblastní charity Rajhrad.
Mgr. Veronika Slezáková

Chcete rezervaci?

ZAVOLEJTE NÁM NEBO NAPIŠTE
tel: +420 601 530 515
tel: +420 530 515 530

MOTOKÁRY 
11:00 - 22:00 Pondělí - Čtvrtek
11:00 - 24:00 Pátek - Sobota
11:00 - 21:00 Neděle

RESTAURACE  KART KLUB
11:00 - 22:00 Pondělí - Čtvrtek
11:00 - 24:00 Pátek - Sobota
11:00 - 21:00 Neděle

PROVOZ KUCHYNĚ
11:00 - 18:00 Pondělí - Pátek
Sobota - Neděle - zavřeno 

POZOR: volejte prosím v provozní době !!!

Domácí mazlíčky, prosím, nechte doma, ať si u nás můžete v klidu a bez starostí vychutnat gastronomický zážitek.

Kontaktní formulář

Zadejte jméno
Zadejte telefon
Chybný e-mail Emailová adresa je chybná
Zadejte text zprávy

KDE NÁS NAJDETE

KART ARENA BRNO
ul. Křížkovského 51/516
BVV EXPOPARKING
Brno - Pisárky

IČO: 25577859
DIČ: CZ25577859

Zpracování osobních údajů

program: NÍZKOUHLÍKOVÉ TECHNOLOGIE

 

MOTOKÁRY BRNO - největší krytá motokárová dráha na Moravě

KART ARENA BRNO Copyright © 2015. All Rights Reserved. | webdesign www.wgf.cz - tvorba webových stránek