V roce 2017 realizovala firma KART ARENA BRNO, s.r.o. projekt s názvem „KART ARENA BRNO - pořízení nových technologií“, který je spolufinancován Evropskou unií z programu Operační program pro podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Předmětem projektu je nákup souboru technologií na obrábění kovů určených k výrobě komponentů pro motokáry a automobily. Cílem je výroba komponent ve vlastní režii, snížení subdodavatelských prací.


 V 2017 realizuje firma Kart Arena Brno, s.r.o. projekt s názvem „Pořízení dobíjecí stanice KART ARENA BRNO, s.r.o.“, který je spolufinancovaný Evropskou unií v rámci programu Nízkouhlíkové energie – Výzva I. Způsobilé výdaje projektu jsou 261 840,00 Kč, výše dotace činí 183 288,00 Kč. Cílem projektu je zavedení inovativní technologie nízkouhlíkové dopravy ve společnosti žadatele a efektivní využití způsobu čisté dopravy. Adresa místa realizace je: Křížkovského 516/51, 603 00 Brno. Předmětem projektu je pořízení dvou dobíjecích  stanic v rámci areálu firmy pro vlastní potřebu. Výsledkem projektu jsou instalované 2 ks dobíjecích stanic v areálu firmy, které slouží pro dobíjení elektromobilů pro podnikatelské účely. + fotografie realizovaného projektu

V roce 2017 realizovala firma KART ARENA BRNO, s.r.o. projekt s názvem „KART ARENA BRNO - pořízení nových technologií“, který je spolufinancován Evropskou unií z programu Operační program pro podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Předmětem projektu je nákup souboru technologií na obrábění kovů určených k výrobě komponentů pro motokáry a automobily. Cílem je výroba komponent ve vlastní režii, snížení subdodavatelských prací.

KART ARENA BRNO

Největší krytá motokárová dráha na Moravě.
KART ARENA BRNO BVV EXPOPARKING
ul. Křížkovského 51/516 Brno - Pisárky