KAB byla sponzorem akce Den Země v Zoo, která byla součástí pěvecká soutěže pro školy.

Držitelé prvního místa byli pozváni na slavnostní vyhlášení do zoo na Den Země 21. 4. 2018 a vyhráli zážitkový program v Zoo Brno pro celou zapojenou skupinu zpěváčků.

Zoo Brno a stanice zájmových činností společně s Provozně ekonomickou fakultou MENDELU v Brně vyhlásila soutěž pro školy, tentokrát pěveckou.

Ta navazovala na předchozí literární a výtvarné soutěže. Zoo Brno se pravidelně zapojuje do ochranářských kampaní EAZA. Stejně je tomu i letos, kdy je vyhlášena kampaň s názvem SILENT FOREST (ZTICHLÝ LES). Kampaň poběží do roku 2019 a jejím úkolem je přispět k záchraně zpěvných ptáků v jihovýchodní Asii.

Oficiální stránka soutěže

 

FIREMNÍ AKCE

FIREMNÍ VEČÍRKY, VÁNOČNÍ VEČÍRKY

Firemní akce, vánoční večírek, firemní večírek, teambuilding. Porady, firemní prezentace, školení, výukové kursy apod.
Chcete zažít zajímavou akci? Chcete se pobavit a přitom si odpočinout? Máme pro Vás řešení!

VÍCE INFORMACÍ

KART ARENA BRNO

Největší krytá motokárová dráha na Moravě.
KART ARENA BRNO BVV EXPOPARKING
ul. Křížkovského 51/516 Brno - Pisárky